Nhà Thông Minh - Smart Home - IoT

-2%
 AKUVOX R29 - AI-POWERED SMARTED DOORPHONE AKUVOX R29 - AI-POWERED SMARTED DOORPHONE
27,990,000₫ 28,550,000₫
-4%
 AKUVOX R28 - SIP VIDEO DOORPHONE AKUVOX R28 - SIP VIDEO DOORPHONE
15,490,000₫ 16,090,000₫

AKUVOX R28 - SIP VIDEO DOORPHONE

15,490,000₫ 16,090,000₫

-6%
 AKUVOX R27 - SIP VIDEO DOORPHONE AKUVOX R27 - SIP VIDEO DOORPHONE
12,590,000₫ 13,460,000₫

AKUVOX R27 - SIP VIDEO DOORPHONE

12,590,000₫ 13,460,000₫

-5%
 SAMSUNG SHP-DP738 - KHÓA CỬA THÔNG MINH SAMSUNG SHP-DP738 - KHÓA CỬA THÔNG MINH
11,090,000₫ 11,690,000₫
-5%
 SAMSUNG SHP-DP609 - KHÓA CỬA THÔNG MINH SAMSUNG SHP-DP609 - KHÓA CỬA THÔNG MINH
10,890,000₫ 11,490,000₫
-5%
 AKUVOX IT83 - 10 AKUVOX IT83 - 10
10,890,000₫ 11,490,000₫

AKUVOX IT83 - 10" ANDROID INDOOR MONITOR

10,890,000₫ 11,490,000₫

-3%
 AKUVOX R48G - ANDROID IP VIDEO PHONE AKUVOX R48G - ANDROID IP VIDEO PHONE
10,790,000₫ 11,090,000₫

AKUVOX R48G - ANDROID IP VIDEO PHONE

10,790,000₫ 11,090,000₫

-3%
 AKUVOX C317 - 10 AKUVOX C317 - 10
9,890,000₫ 10,190,000₫
-3%
 AKUVOX R26B - SIP VIDEO DOORPHONE AKUVOX R26B - SIP VIDEO DOORPHONE
9,190,000₫ 9,450,000₫

AKUVOX R26B - SIP VIDEO DOORPHONE

9,190,000₫ 9,450,000₫

-2%
 AKUVOX IT82 - 7 AKUVOX IT82 - 7
7,890,000₫ 8,090,000₫
-4%
 AKUVOX R20K - COMPACT SIP VIDEO PHONE AKUVOX R20K - COMPACT SIP VIDEO PHONE
7,790,000₫ 8,090,000₫

AKUVOX R20K - COMPACT SIP VIDEO PHONE

7,790,000₫ 8,090,000₫

-6%
 SAMSUNG SHP-DH538 - KHÓA CỬA THÔNG MINH SAMSUNG SHP-DH538 - KHÓA CỬA THÔNG MINH
6,690,000₫ 7,090,000₫
-3%
 AKUVOX C315 - 7 AKUVOX C315 - 7
5,590,000₫ 5,790,000₫
-3%
 AKUVOX R20A - COMPACT SIP VIDEO DOORPHONE AKUVOX R20A - COMPACT SIP VIDEO DOORPHONE
5,590,000₫ 5,750,000₫
-7%
 SAMSUNG SHP-DH537 - KHÓA CỬA THÔNG MINH SAMSUNG SHP-DH537 - KHÓA CỬA THÔNG MINH
5,290,000₫ 5,690,000₫
-5%
 AKUVOX C312 - TOUCHSCREEN AUDIO INDOOR MONITOR AKUVOX C312 - TOUCHSCREEN AUDIO INDOOR MONITOR
4,190,000₫ 4,390,000₫
-5%
 AKUVOX E11 - COMPACT SIP VIDEO DOORPHONE AKUVOX E11 - COMPACT SIP VIDEO DOORPHONE
4,190,000₫ 4,390,000₫
-3%
 AKUVOX C313 - 7 AKUVOX C313 - 7
2,990,000₫ 3,090,000₫

AKUVOX C313 - 7" LINUX INDOOR MONITOR

2,990,000₫ 3,090,000₫

-9%
 AKUVOX SMARTPLUS AKUVOX SMARTPLUS
590,000₫ 650,000₫

AKUVOX SMARTPLUS

590,000₫ 650,000₫